Praktisk informasjon.
Hvem skal ha melding om dødsfall?
Som hovedregel får offentlige kontor melding om dødsfallet. Dette gjelder tingrett, folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor. Organist og prest mottar også melding om dødsfallet uten at familien tar kontakt.
Andre instanser bør også få melding om dødsfallet.
Dette må familien selv ta hånd om.
Vi er selvfølgelig behjelpelige.
Dette kan gjelde følgende:

" Bank og forsikringsselskap
" Postverket, omadressering
" Telefonselskap, fasttelefon / mobil / stenging
" NRK lisenskontor
" Borettslag / husvert
" Hjelpemiddelsentralen (lånt utstyr)
" E-verket
" Foreninger, for eksempel fagforening
" Tannlege / fastlege
" Biltilsynet
" Abonnement, avis / tidsskrift
Når du mister en av dine.
Utdrag fra Virke gravferd!
Det er godt å vite at du kan få hjelp til det som må ordnes ved et dødsfall. I de fleste byer og tettsteder finnes det gravferdsbyråer som kan ta hånd om de praktiske oppgavene. De er gjerne lokale bedrifter, ofte med lange familietradisjoner.

I gravferdsbyrået treffer du mennesker som gjennom opplæring og erfaring har lært å møte de sørgendes problemer. De kan gi deg råd og veiledning også utover det som angår selve seremonien.

Les mer om dette hos Virke gravferd.
Hvor mye koster en begravelse.
I utgangspunktet betaler en for det en bestiller. Hvert enkelt byrå kalkulerer selv sine priser på varer og tjenester.
Alle gravferdsbyråer plikter uoppfordret å tilby en prisliste.

Regningen fra byrået er sammen med andre gravferdsutgifter fradragsberettiget ved beregning av arveavgift.

Vi deler alltid ut en prisliste i våre samtaler, med et overslag over en gjennomsnitlig begravelse, og når en avtale er inngått, vil vi også kunne beregne den totale kostnaden. Prislisten vår kan du også hente her.

I henhold til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester i §16, så er gravferdsbransjen pålagt å utarbeide en prisoversikt.
Prisoversikten skal inneholde minimumspriser og maksumumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler.

Alle byråer som har hjemmeside har plikt til å ha en slik prisoversikt liggende på hjemmesiden.
Denne prisoversikten kan du hente her.
Økonomi ved dødsfall.
Ved et dødsfall i den nærmeste familie vil de fleste komme opp i en ukjent situasjon, hvor man skal håndtere forhold som vedrører avdødes økonomi og ivareta arvingenes interesser på en korrekt måte.

Berg Begravelsesbyrå kan, i samarbeid med Danske Bank og Krogsveen Eiendomsmegler, tilby fri økonomisk rådgivning for etterlatte som ønsker dette!

Gravferdsstønad fra Nav innvilges alle under 18 år. Andre kan få innvilget etter behov.
Se satsene og regler for dette her.
Der finner du også søknadsskjema.
Berg Begravelsesbyrå

Om oss
Våre tjenester
Informasjon
Produkter
Seremoni
Minnetekster/dikt
Gravminner

Kontakt


Bilder


Tilbake til hovedsiden